Bijeenkomst: Kunst in de zorg en welzijn sector

27 september 2016

Hoe kun je kunst op een goede manier inzetten in zorg en welzijn? Hoe organiseer je een betekenisvolle culturele activiteit voor jouw doelgroep? Tijdens een bijeenkomst op 14 oktober a.s. in Amersfoort kunt u zien hoe mensen uit de kunst en cultuursector en mensen in lokale vrijwilligersorganisaties in welzijn, zorg en (amateur)kunst elkaar weten te vinden.

U maakt kennis met beproefde werkmethoden waarmee vrijwilligers leren kunst en cultuur te gebruiken in hun werk met kwetsbare doelgroepen. Ook zijn er ontmoetingen en speeddates om slimme combinaties tot stand te brengen. U krijgt antwoord op vragen als: hoe kunnen we elkaars deskundigheid gebruiken om tot betekenisvolle kunst en cultuuractiviteiten te komen voor onze doelgroepen? Hoe zorgen we voor slimme combinaties, waarbij we de menskracht van betaalde werknemers én vrijwilligers benutten? Wat betekent dat voor zowel de kwaliteit als de kosten?

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.