Project respijtzorg 'Even geen zorgen' groot succes

21 november 2016

‘Even geen zorgen…’ in Leeuwarden is een vraaggericht respijtaanbod (zonder indicatie) dichtbij voor de (overbelaste) mantelzorger en zorgvrager. Een samenwerkingsverband tussen welzijn, informele zorg, formele zorg, wijkteams, wijkverpleging en vrijwilligersorganisaties met in stand houding van het eigen netwerk van de mantelzorger en zorgvrager. Waar vrijwilligers en professionals vanuit verschillende organisaties samenwerken. In dit project worden bestaande kaders losgelaten en is de vraag van de klant het uitgangspunt. Samen afspreken dat de vraag, de praktijk leidend is vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Lees het interview met Henny Stroes, projectleider van ‘Even geen zorgen’ en download hier het projectplan.