Resultaten van pilot Zorgzame Kerk

11 oktober 2016

De pilot Zorgzame Kerk van Kerk in Actie is afgerond. Kerk in Actie heeft 18 proefplekken ondersteund waarin de kerken contacten met de gemeente en zorginstanties leggen om samen te kijken naar hun rol in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder wordt. Op de site van Kerk in Actie staat een uitgebreid verslag van de pilot.