Videoverslag Regionale bijeenkomst Kunst verrijkt

26 januari 2017

Kunst verrijkt, kunst geeft levensvreugde, kunst ontmoet mensen in wat zij juist (nog) wel kunnen!

Daarom werd op 14 oktober jl. aan de hand van een aantal inspirerende en concrete voorbeelden bekeken hoe mensen uit de kunst en cultuur sector en mensen in lokale vrijwilligersorganisaties in welzijn, zorg en (amateur)kunst elkaar kunnen vinden. Mensen die zijn aangewezen op ondersteuning, hulp of een maatje, worden vaak -onbedoeld- aangesproken op hun tekort, gebrek of handicap. Met de inzet van kunst- en cultuuractiviteiten staat persoonlijkheid van deelnemers weer centraal; hun individuele activiteiten in het ervaren, beleven, zelf doen en mede producent zijn.

De deelnemers maakten kennis met beproefde methodieken om vrijwilligers toe te rusten om kunst en cultuur in te zetten in de dagelijkse praktijk in het werken met kwetsbare doelgroepen. De ochtend werd georganiseerd door De Zonnebloem, Stichting Vier het Leven, Stichting Ravelijn, Scholen in de Kunst, Vereniging NOV, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.