De meerwaarde

Goede samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn dient een maatschappelijk belang: met elkaar kunnen zij optimaal bijdragen aan een samenleving waarin ook kwetsbare mensen zich gezien en ondersteund voelen. Met het juiste vrijwillige steuntje in de rug hebben ook zij het gevoel deel uit te maken van die samenleving en niet aan de zijlijn te staan. De meerwaarde van samenwerking geldt voor alle partijen – burgers/zorgvragers, vrijwilligersorganisaties, gemeenten, vrijwilligers en verwijzers – zij het op verschillende manieren.