Samenwerking opzetten

Samenwerken klinkt misschien logisch, maar in de praktijk is het zaak een initiatief niet te laten verzanden in enkel goede bedoelingen. Draagvlak van onderop, het overwinnen van vrees voor concurrentie, betrokkenheid van de gemeente, een heldere doelstelling en visie en eenduidige besluiten over de daarbij horende randvoorwaarden zijn essentieel voor het slagen van een netwerk vrijwilligerszorg.