De pioniers van TijdVoorActie

Inspiratienetwerk TijdVoorActie heeft een film gemaakt over de pioniers van lokale jongerenvrijwilligersnetwerken. De pioniers zorgen dat andere jongeren in hun stad of dorp in beweging komen voor verandering. Samen gaan ze hulp, zorg en een netwerkwerk bieden aan mensen die dat niet hebben. Inspiratienetwerk TijdVoorActie helpt, begeleid en coacht de pioniers.