Pilot Zorgzame Kerk van start in Oegstgeest

Met het project Zorgzame Kerk zijn de Protestantse Kerk en Kerk in Actie ingesprongen op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kern van het project Zorgzame Kerk is als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor wie zorgafhankelijk zijn, binnen en buiten de kerk. Daarbij gaat het erom te inventariseren wat er al gebeurt in de eigen wijk, en om te kijken wat er nodig is nu de zorg verschraalt.