Zorgzame Kerk project Kerk in Actie

De kern van het project ‘Zorgzame Kerk’ is dat de kerkelijke gemeenschap zorgzaam is voor mensen die het nodig hebben. Kerken inventariseren wat er al gebeurt in de eigen wijk, en kijken waar behoefte aan is in de buurt.
In 2015 heeft Kerk in Actie achttien proefplekken in een pilot ondersteund. Dit zijn plekken waar kerken contacten met de gemeente en zorginstanties leggen om samen te kijken naar hun rol in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder wordt.


Meer lezen over dit project? Kijk dan op de website van Kerk in Actie voor o.a. het onderzoeksrapport van de pilot.