Deskundigheidsbevordering

De transitie van de zorg zorgt voor het toenemen van de vraag om ondersteuning op lokaal niveau. Daardoor neemt het appel dat lokaal op vrijwilligersorganisaties wordt gedaan toe. Ook de complexiteit van de problematiek van de hulpvragers neemt toe. In het programma Vrijwillig Dichtbij gaat het om toename van de deskundigheid/competenties van de uitvoerende vrijwilligers EN van de lokale besturen/afdelingen. Zo is het de bedoeling om aanpakken te ontwikkelen om vrijwilligers meer deskundig te maken in het omgaan met meer complexe problematiek (psychiatrische problemen, dementie). Bij lokale besturen/afdelingen gaat het om competenties en handvatten in het lokaal samenwerken in zorg en welzijn.