Krachten bundelen

Lokale besturen en afdelingen van landelijke vrijwilligersorganisaties weten de weg naar de andere (lokale) vrijwilligersorganisaties te vinden. Een efficiënte samenwerking tussen (lokale) vrijwilligersorganisaties helpt om de samenwerking tussen de informele en de formele zorg goed vorm te geven. Door de krachten te bundelen weten vrijwilligersorganisaties tot een goede samenhang lokaal te komen: activiteiten staan meer in verbinding met elkaar. Dat geldt niet alleen voor de activiteiten maar ook voor de deskundigheidsbevordering. Met waar mogelijk en effectief een gemeenschappelijk en gedeeld aanbod.