Samenspel formeel en informeel

Lokaal neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe. Steeds vaker wordt eerst gekeken of het eigen sociale netwerk kan bijspringen; familie, vrienden en buren. Maar er wordt ook steeds vaker gekeken naar wat vrijwilligers kunnen doen. De (lokale) samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties en de formele zorg is een belangrijk thema in het programma Vrijwillig Dichtbij. Hoe kunnen we deze samenwerking de komende jaren goed vorm geven?